Huisregels – Apotheek De Klipper – ‘s-Gravenzande

Apotheek de Klipper

"Persoonlijk, betrokken en deskundig"

Zandeveltplein 3
2692 AH 's-Gravenzande

Telefoon: 0174-417227
Algemene e-mail: info@apotheekdeklipper.nl
Beveiligde zorgmail: apotheekdeklipper@zorgmail.nl

Huisregels

Er zijn door de apotheek huisregels opgesteld omdat er in de apotheek altijd meerdere cliënten tegelijk aanwezig zijn. Met deze huisregels wil de apotheek ongelukken, incidenten en verwarring voorkomen. Het heeft als doel om voor zowel de cliënten, bezoekers als de medewerkers een veilige en prettige omgeving te creëren en te houden.

Bij overtreding van de huisregels kunnen wij u de toegang tot de apotheek (tijdelijk) ontzeggen.

Normen en waarden

Cliënten gedragen zich volgens de algemeen geldende (fatsoens-) normen en waarden. Hiermee bedoelen wij o.a.:

  • Laat een ander in zijn waarde, ook al verschilt men van mening.
  • Geef elkaar de ruimte voor een privé gesprek.
  • Blijf van andermans eigendommen af.
  • Beschadig niets en niemand.

Minder valide

Wanneer het druk is in de apotheek is het een goed gebruik dat minder valide cliënten met voorrang een zitplaats krijgen.

Meenemen folders

Folders en informatiemateriaal in de wachtruimte kunt u gratis meenemen. Bij onduidelijkheden informeert u bij een van onze medewerkers.

Calamiteiten

In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen.

Aanstootgevend gedrag

De apotheek behoudt zich het recht om personen die aanstootgevend gedrag vertonen, te verzoeken het pand te verlaten. Kortom wij accepteren geen agressie, geweld en intimidatie in de apotheek. Hiervan wordt aangifte gedaan bij de politie. In alle gevallen worden gemaakte kosten verhaald op de overtreder.

Diefstal en vandalisme

Bij diefstal en vandalisme wordt er aangifte gedaan bij de politie. Daarnaast wordt de pleger van het misdrijf aan de politie overgedragen. Vervolgens verhalen wij in alle gevallen de kosten op de pleger. Daardoor is de apotheek  niet aansprakelijk voor diefstal van eigendommen van cliënten.

Filmen, fotografie

U mag onze medewerkers van de apotheek en andere aanwezigen niet ongevraagd filmen of fotograferen. Als u wil filmen/fotograferen moet u van tevoren (schriftelijk) toestemming vragen. Bovendien dient iedereen die op de foto of film komt ook zijn/haar toestemming te geven. Het maken van geluidsopnamen en het opnemen van gesprekken met mobiele telefoons is ook niet toegestaan.

Niet toegestaan

Er mag in de apotheek niet gerookt worden. Het gebruiken of het onder invloed zijn van alcohol en drugs is niet toegestaan.

Wapenbezit in de apotheek is verboden.