Automatische herhaalservice – Apotheek De Klipper – ‘s-Gravenzande

Apotheek de Klipper

"Persoonlijk, betrokken en deskundig"

Zandeveltplein 3
2692 AH 's-Gravenzande

Telefoon: 0174-417227
Algemene e-mail: info@apotheekdeklipper.nl
Beveiligde zorgmail: apotheekdeklipper@zorgmail.nl

Automatische herhaalservice

Altijd voldoende in huis?

Wanneer u chronisch geneesmiddelen gebruikt, krijgt u voor een langere periode medicatie mee. Na die periode vraagt u bij uw huisarts een herhaalrecept aan en kunt u de geneesmiddelen bij uw
apotheek ophalen. Als u meerdere geneesmiddelen naast elkaar gebruikt kan het ook voorkomen dat u van het ene geneesmiddel meer voorraad hebt dan van het andere, zodat u meerdere keren per kwartaal uw herhaalmedicatie aanvraagt.

Wat is de herhaalservice?

Een gratis service waarbij u voor (een deel van) uw medicatie geen herhaalrecepten meer hoeft aan te vragen. De huisarts/specialist en de apotheek zorgen samen voor uw herhaalmedicatie. Indien u onder behandeling bent bij de huisarts, vraagt uw apotheek de herhaalrecepten aan bij uw huisarts. Uw huisarts stuurt het recept rechtstreeks naar uw apotheek. Indien u onder behandeling bent bij een specialist dan heeft uw apotheek jaarlijks een nieuw ‘jaarrecept’ nodig, deze dient u zelf aan te vragen bij uw specialist. In de apotheek worden de geneesmiddelen voor u klaargezet. U krijgt hiervan bericht en naar gelang u heeft aangegeven kunt u deze afhalen, laten bezorgen of in de kluis laten plaatsen.

Voordelen van de herhaalservice:

  • Gemak: Door het aanvragen van de herhaalrecepten en het klaarzetten van de geneesmiddelen neemt de apotheek het initiatief voor het op peil houden van uw geneesmiddelenvoorraad.
  • Verhoging therapietrouw: Doordat de geneesmiddelen automatisch voor u worden klaargemaakt merkt u of u wellicht te weinig of te veel gebruikt. Het is erg belangrijk dat u uw geneesmiddelen op het juiste tijdstip en in de juiste hoeveelheid gebruikt.
  • Veiligheid: Uw apotheker controleert uw geneesmiddelengebruik. Met de herhaalservice is de apotheker beter in staat om uw totale geneesmiddelengebruik bij elke herhaalaflevering te evalueren.

Wijzigingen in uw geneesmiddelengebruik.

Het is belangrijk dat u nieuwe geneesmiddelen en wijzigingen in uw geneesmiddelengebruik aan uw apotheek doorgeeft, zodat wij ervoor kunnen zorgen dat u uw geneesmiddelen tegelijk krijgt.
Synchroniseren noemen wij dat. Ook wanneer u moet stoppen met het gebruik, bijvoorbeeld op advies van een specialist, dan horen wij dat graag van u. U blijft zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van wijzigingen in uw geneesmiddelengebruik.

Hoe kunt u deelnemen?

Wilt u gebruik maken van deze herhaalservice, geeft u dit dan persoonlijk door aan de apotheek. Er zal dan een afspraak met u worden gemaakt voor een intakegesprek. De apotheker of
apothekersassistent(e) neemt met u uw actuele geneesmiddelengebruik en geneesmiddelenvoorraad door. Vervolgens wordt met u afgesproken vanaf welke datum de herhaalservice van start gaat.

Hoe vraag ik herhaalrecepten aan voor mijn overige geneesmiddelen?

Voor geneesmiddelen die niet onder de herhaalservice vallen (bijv. crèmes, geneesmiddelen die niet chronisch gebruikt worden), verandert er niets. Herhalingen vraagt u op dezelfde manier aan zoals u dat nu ook doet.